Bộ sưu tập giá sách độc đáo, sống động

Bộ sưu tập giá sách độc đáo, sống động. Tô điểm cho không gian, giảm bớt sự đơn điệu của mảng tuờng phẳng.

.
.
.
.